Anekdotas #002

Mama rašo sūnui į kalėjimą: „Sūneli, kai tave pasodino, visai blogai pasidarė. Ūkis neprižiūrėtas, daržas nesukastas, bulvės nepasodintos – ką daryti – nežinau!“ Sūnus rašo atsakymą: „Mama, tu geriau darže nesikapstyk. Tiek visko iškasi, kad ir tave pasodins, ir man dar pridės.“ Ir vėl mama rašo: „Sūneli, kartu su tavo laišku atvažiavo ir policija. Perrausė visą daržą, nieko nerado, pikti kaip velniai išvažiavo.“ Sūnus atsako: „Mama! Kaip galėjau – padėjau.