Garbės sargybos kuopa

Garbės sargybos kuopos uždavinys – reprezentuoti Lietuvos Respubliką ir ginkluotąsias pajėgas oficialiuose valstybiniuose renginiuose Lietuvoje ir už jos ribų bei užtikrinti vadaviečių įrengimą ir jų apsaugą. FacebookTwitterStumbleUponPinterestTumblrDiggRedditLinkedinVKBufferXingFlattrYummlyemailPrint