„Ar aš leidau mane fotografuoti?„, „Ištrynk nuotrauką, kurioje aš esu“ arba „Tu pažeidi mano privatumą“ – tokius ir panašiūs pareiškimus dažnai išgirsta asmenys, kurie fotografuoja viešoje vietoje. Truputi pasidomėjau ir suradau Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo istatymą, iš kurio atrinkau svarbesnius punktus tam, kad žinoti ką tiksliai atsakyti arba nusisukti ir nueiti žinant, kad esi teisus 😉

LIETUVOS RESPUBLIKOS VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMAS
1996 m. liepos 2 d. Nr. I-1418, Vilnius

4 straipsnis. Informacijos laisvė

1. Kiekvienas asmuo turi teisę laisvai reikšti savo mintis ir įsitikinimus, nevaržomai rinkti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. Laisvė rinkti, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei yra būtina apsaugoti konstitucinę santvarką, žmogaus sveikatą, garbę ir orumą, privatų gyvenimą, dorovę.

5 straipsnis. Teisė rinkti ir skelbti informaciją

1. Kiekvienas asmuo turi teisę:

1) rinkti informaciją ir ją skelbti visuomenės informavimo priemonėse;

2) neleisti skelbti savo parengtos informacijos, jeigu jos turinys redakcinio rengimo metu buvo iškreiptas;

3) užsirašinėti, fotografuoti, filmuoti, naudotis garso ir vaizdo technikos priemonėmis, taip pat kitais būdais fiksuoti informaciją, išskyrus šio įstatymo 13 straipsnyje nurodytus atvejus;

4) publikacijas ar laidas skelbti savo pavarde, slapyvardžiu ar anonimiškai.

13 straipsnis. Asmens teisių, garbės ir orumo apsauga

1. Siekiant nepažeisti asmens teisių, apsaugoti jo garbę ir orumą, renkant ir viešai skelbiant informaciją draudžiama:

1) be asmens sutikimo filmuoti, fotografuoti, daryti garso ir vaizdo įrašus fizinio asmens gyvenamojoje patalpoje, fizinio asmens privačioje namų valdoje ir jai priklausančioje aptvertoje ar kitaip aiškiai pažymėtoje teritorijoje, nepaisant to, ar tas asmuo yra nurodytose vietose;

2) filmuoti, fotografuoti ar daryti garso ir vaizdo įrašus neviešų renginių metu be organizatorių, turinčių teisę rengti tokius renginius, sutikimo;

3) filmuoti ir fotografuoti žmogų ir naudoti jo atvaizdus reklamai visuomenės informavimo priemonėse be šio žmogaus sutikimo;

4) filmuoti ir fotografuoti asmenį su aiškiais fiziniais trūkumais be šio asmens sutikimo arba filmuoti ir fotografuoti asmenį jam esant bejėgiškos būklės dėl sveikatos sutrikimo;

5) filmuoti, fotografuoti vaiką ar daryti jo garso ir vaizdo įrašus be nors vieno iš tėvų, globėjų ar rūpintojų ir paties vaiko sutikimo. Draudžiama naudoti vaikų fotografijas, garso ar vaizdo įrašus erotinio, pornografinio ir smurtinio pobūdžio informacijose;

6) be mirusiojo ar žuvusiojo šeimos narių sutikimo filmuoti, fotografuoti mirusįjį ar žuvusįjį stambiu planu ar daryti jo vaizdo įrašus.

7 comments

 1. O kaip yra, ar leidžiama fotografuoti karinėse teritorijose?

  Atsakyk jeigu kietas….

 2. Tai kaip suprantu, per langą tikrai negali, o jei stovi gatvėje ir filmuoji į namo pusę, o tvora neaukšta ir „netyčia“ matosi privati valda – nieko tokio. Tačiau jei jau tu iš gatvės persisvėres per tvorą ir fotografuoji ar filmuoji – blogai 🙂

  Dėl apsinuodijimo alkoholiu ir man kilo klausimas. Aš manau, kad tai yra įskaitoma, kadangi apsinuodijimas – nuodingųjų medžiagų patekimas arba nuodingųjų dujų įkvėpimas, sukeliantis liguistą būseną. Apsinuodijama dujomis, cheminėmis medžiagomis, maisto produktais, narkotikais, vaistiniais preparatais ir kt.. Mano pasidomėjusio žiniomis, cheminės medžiagos, tokios kaip etilo alkoholis (C2H5OH), metilo alkoholis (CH3OH), propilo alkoholis (C3H7OH), etilenglikolis (C2H5(OH)2) – yra skaitomos alkoholis 🙂

 3. „fotografuoti asmenį su aiškiais fiziniais trūkumais be šio asmens sutikimo“

  Ar akiniai yra pakankamai aiškus fizinis trūkumas? 🙂

 4. Du neaiškumai.

  Dėl 13.1.1, jei filmuoju privačią aptvertą valdą iš gatvės per tvorą (arba fotografuoju per langą), kaip traktuoti? Šiaip lyg filmuoju gatvėje, o ne valdoje.

  Dėl 13.1.4, ar sunkus apsinuodyjimas alkoholiu traktuotinas kaip sveikatos sutrikimas?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.