Kūčių paminėjimas Šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) bažnyčioje ir karininkų ramovėje

Šiandiena Kauno Šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) bažnyčioje (dar žinoma kaip Kauno soboras) vyko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono kūčių paminėjimo vakaras, kuris po mišių persikėlė į karininkų ramovę. Nors nelabai mėgstu bažnyčių, tačiau šios mišios man labai patiko. Jos buvo priešingos standartinėms, nusigulėjusioms, bei tradicinėms mišioms. Viskas prasidėjo Šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) bažnyčios karo kapeliono kun. Tomo Karklio žodžiais, bei sveikinimais. Iškarto po kapeliono žodžių, kurie buvo nuo širdies, o ne standartinis sveikinimas, sekė dvieju