Neoficiali KASP karių – savanorių ir jų draugų bendruomenė

Neoficiali KASP karių – savanorių ir jų draugų bendruomenė – tokią antraštę buvo galima pamatyti kai susikūrė Krašto apsaugos savanorių pajėgų puslapis socialiniame tinkle Facebook. Taip, šį puslapį sukūriau aš, Andrius Juozulevičius, jį plėtojau, kūriau, tobulinau, vysčiau bendravimą, bei diskusijas tarp karių savanorių ir jiems prijaučiančių draugų, kolegų, bičiulių. Norėjau ir siekiau, kad ši projektas būtų tobulinamas ne tik iš idėjos, bet ir prisijungtų prie jo Lietuvos kariuomenės viešųjų ryšių specialistai, kurie turi turėti pakankamai kompetencijos atlikti šias pareigas, vykdyti teisingai ir tikslingai savo pareigas. Aš klydau. Mūsų kariuomenėje dirba „seni“ bailiai, kurie visko bijo, neturi humoro jausmo ir nesupranta kaip yra dirbama socialiniuose tinkluose, kaip reikia žmonėms, o tiksliau skaitytojui pateikti informaciją ir jį sudominti.

Kodėl aš pradėjau apie tai rašyti? Viskas tesėsi ilgesnį laiką, kentėjau, bandžiau susitaikyti su tuo kas buvo trinama šiame puslapyje, „mol kontrolė“ kažkokia ir pan.. Užtenka. Šiame puslapyje buvo 7 administratoriai su manimi, tačiau liko du, aš ir mano draugas, bei kolega, savanoris D. P., kuriuo galiu pasitikėti ir žinau puikiai, kad šis žmogus supranta kaip yra dirbama socialiniuose tinkluose.

Kovo 20 diena buvo neįprastas gamtos reiškinys – saulės užtemimas. Ta proga, KASP vardu, publikavau vieną juokelį, kuriuo pasidalino, suprantantis humorą, mano kuopos vadas. Šiai dienai jis buvo ištrintas, nes „neatitiko kontrolės“ ar viešųjų ryšių socialinių tinklų numatytų aprašymų – gairių. Žemiau pateikiu juokelį ir palieku spręsti jums patiems, kur čia buvo pasiektos tam tikros ribos.

Kareivinės. Artėja retas gamtos reiškinys – Saulės užtemimas. Ta proga organizuojamas specialus renginys.
Pulkininkas savo pavaduotojui:
– Rytoj 10h įvyks Saulės užtemimas, o tai atsitinka toli gražu ne kasdien. Visus karius išrikiuoti prie kareivinių, kad galėtų stebėti neįprastą reiškinį! Jeigu lis – rikiuotė sporto salėje.
Pavaduotojas – kapitonui:
– Rytoj 10h Saulės užtemimas. Jei lis, lietų bus galima stebėti lauke, prie kareivinių, o užtemimas vyks sporto salėje – tai atsitinka toli gražu ne kasdien.
Kapitonas – leitenantui:
– Pulkininko įsakymu, rytoj sporto salėje bus vykdomas Saulės užtemimas. Jeigu lis, visi eis į lauką.
Leitenantas – seržantui:
– Rytoj pulkininkas sporto salėje vykdys Saulės užtemimą. Taip dabar bus kiekvieną kartą, kai lis.
Seržantas – kareiviams:
– Rytoj poilsio nebus dėl pulkininko užtemimo nuo Saulės. Jeigu lis sporto salėje, o tai atsitinka toli gražu ne kasdien, visiems rikiuotis prie kareivinių!

Man asmeniškai tai yra paprastas juokelis apie „sugedusį telefoną“, kuris iš tikrųjų atitinką realybę mūsų kariuomenėje.

Taip nutiko, kad skelbiu šia Facebook grupę vėl neoficialia, laisvą bet kokiam žodžiui ir be jokių kontrolių „mol neatitinka ribų“ ir pan.. „Įvairaus plauko“ viešųjų ryšių karininkai, specialistai ar atstovai prašau nesivarginti įkalbinėdami pakeisti nuomonę, nes nei vienas iš jūsų per visą ta laiką nesugebėjote įvertinti mano ir mano kolegos įdirbio, bei laiko į šį projektą, kažkaip atsidėkoti ar pasakyti tiesiog Ačiū!

Didžiuotis ir populiarinti ar slėpti savo tarnybos vietą?

Ir vėl prasideda mano žodžio laisvės, bei nuotraukų talpinimo draudimas. Neįvardinsiu pavardžių, tačiau paminėsiu, kad tai aukštesnio karinio laipsnio asmenys, kurie gal būt per daug atlieka ir vadovauja, nei nurodyta jų pareiginiuose nuostatuose. Šis kartas nėra pirmas ir manau tikrai ne paskutinis. Nelabai supratau ar man tiksliai buvo draudžiama ar gąsdinama atitinkamomis priemonėmis, tačiau turimos žinios, konsultacijos leidžia nepasimesti situacijoje.

Iš pradžių panašių „nemalonumų“ turėjo mano draugas, vėliau draudimai prasidėjo ir man. Šiai dienai, Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadovybei teko susitaikyti ir sutikti, kad aš neplatinu slaptų nuotraukų ar kuriu antireklamą, o priešingai, reklamuoju ir populiarinu Savanorių pajėgas socialinio tinklapio pagalba ir atskiru neformaliu Savanorių bendruomenės puslapiu. Manau, kad tai pagirtinas pasiaukojimas tarnybai ir jos populiarinimui.

Tačiau šį kartą labai nustebau, kadangi buvau primygtinai paprašytas visai kito dalinio, dabartinės mano tarnybos vietos, aukštesnio karinio laipsnio asmens, išimti iš savo puslapio ir socialinio tinklapio visas Savanorių pajėgose tarnautu metu darytas nuotraukas, kadangi jos yra ale „slaptos“ arba tose nuotraukose yra užfiksuoti tarkim karinių automobilių numeriai, kariuomenės ginkluotė. Tai gal uždarome KAM.lt puslapį, juk ten pilna ale tokių „slaptų“ nuotraukų? Nebeorganizuojam valstybinių švenčių minėjimų, kadangi kiekvienas miestelėnas gali nufotografuoti ir patalpinti tiek tų karinių automobilių numerius ar ginklus.

Trumpai prie reikalavimų sąrašo paminėčiau, kad nė viename puslapyje ar soc. tinkle nebuvo nuotraukos su mano naujos tarnybos vietos skiriamaisiais ženklais, tačiau buvo reikalaujama (o gal tik prašoma) paslėpti skiriamuosius ženklus.

Grįžtant ir kalbant apie miesto renginius, po 2011 kovo 11 dienos minėjimo prie karo muziejaus Kaune, facebook’o platybėse atsirado pora naujų mano nuotraukų, tačiau ne mano patalpintų. Džiaugiuosi, kad galiu reprezentuoti Lietuvos kariuomenę, o ypač savo tarnybos vietą, miesto gyventojams ir svečiams, skatinti jaunąją kartą pasirinkti kario profesiją, tačiau ar reikia mane kaltinti, kad tarnybos metu turėjau dalyvauti miesto šventėje ir dar dėvėti skiriamuosius dalinio ženklus? Nuotraukoje puikiai matosi beretės kokardą, tačiau jokiais būdais aš jos neužtušuosiu ar slėpsiu, kadangi pažeisčiau nuotraukos autoriaus Jono (pavardės neminėsiu) autorines teises, už kurių pažeidimą baudžiama.

Tikiuosi greitu metų tam tikri asmenys supras savo klaidas viską slepiant nuo visuomenės ir pradės patys populiarinti kario profesiją, Lietuvos kariuomenę ar tam tikrą dalinį 😉

Apie neformalią KASP bendruomenę socaliniame tinkle

Štai toks mažas straipsniukas išvydo dienos šviesa „Savanoris Nr. 11“ laikraštyje ir skelbia, kad ne tik karines organizacijos gali suburti tam tikra besidominciu, šiuo atveju Krašto apsaugos savanoriu pajegomis, žmoniu rata.

Tai yra vienas iš mano socialinio tinklapio FACEBOOK puslapiu, kuriame norejau suburti aktyvia, diskutuojancia, bei informacija besidalinancia žmoniu auditorija. Man pavyko. Projektas perkope tukstantine riba, kurios didžioji dalis yra ne sarašiniai, o aktyviausi ir ištikimiausi savanoriai 🙂

Nors šiuo metu tarnyba pradejau Lietuvos kariuomenes Juozo Vitkaus inžineriniame batalione, taciau Krašto apsaugos savanoriu pajegu, o tuo labiau savo 203 pestininku kuopos nepamiršiu niekada. Jei kada nutiks taip, kad man nenusiseks dabartiniame dalinyje, sugrišiu į Savanorių pajėgas 😉

Jei tau patinka, domiesi Savanoriu pajegomis – prisijunk prie mūsų rato:

Prisiminimai iš KASP 203 kuopos

Vartydamas stalčiuje įvairius popierius, aptikau suglamžytą, apiplyšusį lapuką, panašų į „špargalkę“. Nepaslaptis, kad perėjau į profesionalią karinę tarnybą Juozo Vitkaus inžineriniame batalione, todėl išlanksčius suglamžytą popieriaus skiautę, veide atsirado šypsena, kuriame buvo skanduotė iš kuopos baliaus. Prisiminimai iš KASP 203 kuopos gyvenimo liks tik geriausi, nes kolektyvas visada buvo draugiškas, vieningas, rūpestingas, susidirbes.

Štai ir skanduotė:

Mums garbė tarnauti kuopoj,
Du trečioj, tokioj rimtoj.
Rimtas vadas ir būriai,
Laisvo elgesio kariai.
Mes tėvynės nenuvilsim,
Kulką priešui suvarysim.
Vėliavą aukštai iškelsim,
Buteliuką mes dagersim.
O išgėrę mes paskelbsim,
Kad Tėvynė mums brangiausia!!!

Na ir kolektyvui norėčiau palinkėti išlikti ir toliau tokiais draugiškais kaip iki šiol. Pasistenksiu prie progos jus aplankyti, o jūs tikiuosi neužmiršite manęs ir pakviesite į kuopos balių 🙂

Mano nuomonė: „Į kariuomenę patekęs jaunuolis skundžiasi smurtu, jo tėvai netiki tyrimo objektyvumu“

Šiandiena skambia antrašte 15min.lt naujienų portalas paskelbė įrašą apie tai, kaip jaunuolis pradėjo būtinuosius karinius mokymus Rūklos mokomajame pulke ir buvo skriaudžiamas seržanto. Pradėjęs tarnybą jaunuolis išplatino laišką, kuriame skelbia, kad Lietuvos kariuomenėje vėl atgimsta „diedovščina“.

Nesuprantu ką jis galvojo norėdamas stoti į karo akademiją, o galiausiai pasirinkęs būtinuosius karinius mokymus. Su kariuomene savo gyvenimą esu susijęs nuo 14 metų, tai šiuo metu jau geri 8 metai. Pradžią pradėjau jaunojo kario mokykloje VRM 1-ajame pulke (dabar vadinasi generolo P. Plechavičiaus jaunojo kario mokykla, kuri randasi „Viešojo saugumo tarnybos“ Kauno dalinyje), toliau iki dabar tęsiu tarnybą krašto apsaugos savanorių pajėgų 203 pėstininkų kuopoje, tačiau jau greitu metu turiu pereiti į profesionalią karinę tarnybą Inžinerijos batalione. Per visą tarnybos laiką nemačiau, kad būtų didžiulis spaudimas naujiems žmonės atėjusiems į kariuomenę. Vaikinukas greičiausiai prisižiūrėjęs daug filmų, fantazijoje susikūręs savo viziją apie kariuomenę, prisigalvojo, kad jam ten patiks ir bus lengva, nors pats kaip žmogus nėra stiprus, tiek fiziškai, tiek psichologiškai. O gal jis ten ėjo tik dėl stabilaus darbo, algos ir karjieros perspektyvų? Tarnyba turi patikti ar būti įgimta, o ne prisigalvoti ir nuspresti eiti į kariuomenę išbandyti savęs.

Kaip teigė vaikinuko tėvas – „Jo svajonės tarnauti kariuomenėje sudužo per dvi dienas. Mes dar bandėme atkalbėti, tačiau jis nepasidavė. Sakė, kad nori tarnauti, žadėjo viską išlaikyti. O dabar jau nebenori. Kariškiai yra uždara sistema, uždara kasta ir jie tuo naudojasi“. Tai apie kokią svajonę mes kalbame? Kuri sudužo per dvi dienas, nors jaunuolis teigė, kad nori tarnauti ir žadėjo viską išlaikyti, o po dviejų dienų jau nebenori? Mano svajonė buvo tokia pati, norėjau tarnauti Lietuvos kariumenėje ir būdamas 14 metų pats susiradau karinę veiklą ir pradėjau ja užsiiminėti. Toliau stengiausi viską padaryti, kad turėčiau išpildytą, o ne sudaužytą svajonę.

Kiekvienam žmogui patarčiau prieš einant į kariuomenę apgalvoti ar tikrai nori tarnauti kariuomenėje, ar įveiksi visus sunkumus, tiek fizinius, tiek psichologinius, o tik tada priimti tvirtą sprendimą.

Šią savaitę …

Sveiki. Jau penkios dienos kaip leidžiu savo dienas didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke, kuriame vyksta krašto apsaugos savanorių pajėgų 2-osios rinktinės „RP 1“ lygio karių vertinimo pratybos. Atvažiavau čia iki penktadienio kaip grandies vadas, tačiau kadangi penktadienį išvykstu į pėsčiųjų žygį „Radvilų keliais“, perskirstė mane į daug aukštesnes būrininko pareigas, tam, kad vertinimo metu kariai turėtų pastovų vadą, grandies ir skyriaus vadą 🙂

P.s. Laukiu penktadienio, kadangi prasideda jubiliejinis 10-asis pėsčiųjų žygis „Radvilų keliais“, kuris vėlgi vyks didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke.

Keletas naujų mano pirkinių

Pagaliau prisiruošiau nusipirkti tai ko senai norėjau. Per vienas krašto apsaugos savanorių pajėgų lauko pratybas, draugas Dainius Pilypas anksti ryte išsitraukė iš kuprinės mini dujinę viryklę „Spider“ kartu su dujų balionėliu PRIMUS „PowerGas“ (450 g.) ir labai greitai mes turėjome karštos kavos ir šilto maisto.

Tai ekstremaliai maža dujinė viryklė kartu su propano dujų balionėliu. Sulanksčius pakuojasi į patogų plastikinį apsauginį dėkliuką. Lengva, neužima vietos. Montuojasi ant europinio standarto užsukamų propano – butano balionėlių. Įmontuotas pjezo uždegimas vienu mygtuko paspaudimu – nebūtina turėti su savimi ugnies šaltinio.

Šis jo pirkinys man labai patiko, bet vis neprisiruošdavau tai įsigyti. Šiandiena prieš artėjančias savaitines vertinamasias krašto apsaugos savanorių pajėgų lauko pratybas sugebėjau nuvykti ir nusipirkti šį puikų daikčiuką. Gal net pravers ir per pėsčiųjų žygį „Radvilų keliais“, į kurį keliausiu tiesiai iš lauko pratybų, kur nors einant trasoje ir užsimanius šilto gėrimo ar maisto, jį greitai turėsiu. Beje aš nusprendžiau vietoje 450 g, dujų balionėlio pasiimti lengvesni ir mažesnį 250 g. dujų balionėlį PRIMUS „PowerGas“. Ne todėl, kad jis pigesnis, o todėl, kad praktišksnis prie dauglio daigtų kuprinėje.

Sekantis pirkinys buvo JAV kariuomenės šalmas MICH, pakeitusio iki šiol naudotą PASGT, kopija. Kiek galima vaikščioti su „bliūdais“ išduotais Lietuvos kariuomenės. Šalmas MICH (Modular integrated communication helmet) pasižymi ypatingu dėvėjimo komfortiškumu. Šalmo viduje ant Velcro lipdukų sumontuota pagalvėlių sistema, kurią galima priderinti kiekvienam kariui individuliai. Dirželiai tvirtinasi keturiuose taškuose (ne 2-juose kaip anksčiau). Dar prie šio šalmo įsigijau ir antšalmį Lietuvos kariuomenės kamufležo spalvos, tačiau jau ne iš AIC parduotuvės. Tik va nesuprantu kodėl jis man keistai žiūrisi, gal truputi per didelis? Nes vis dėl to antšalmio dydis „L“ 🙂

Be šiu dviejų didesnių pirkinių, priedo nusipirkau ir repelentą „Ben’s“, kuris pripažintas vienu efektyviausių Lietuvoje parduodamų preparatu ir yra skirtas kraują siurbiantiems vabzdžiams atbaidyti. Juk miške nesinori būti sukandžiotam 🙂

Na ir paskutinis, ketvirtasis, pirkinys buvo trijų spalvų maskuojantis grimas dėžutėje su veidrodėliu. Niekad gyvenime nepirkau ir žadėjau nepirkti tokių dalykų, nes galvoju, kad kariuomenė turėtu išduoti tokius dalykus jei jau reikalauja maskuotis, tačiau jau sąžinė griaužia kai reikia ištisai skolintis iš kolegų, kurie tai pirko už savo pinigus.

Jubiliejinės XX Krašto apsaugos savanorių pajėgų sporto žaidynės

Dvasinis tobulėjimas neatskiriamas nuo fizinio. Šios dvi žmogaus savybės papildo ir sustiprina vieną kitą. Lietuvos gynėjas privalo būti ne tik doras bei garbingas, bet taip pat stiprus ir ištvermingas. Todėl sportiniai žaidimai, kūno lavinimas turi tapti svarbia kiekvieno savanorio gyvenimo dalimi!

Šiais žodžiais noriu priminti ir pareklamuoti artėjančias jubiliejines XX Krašto apsaugos savanorių pajėgų sporto žaidynes, kurios vyks liepos 6 dieną Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Savanorių sporto žaidynes šiemet organizuoja pajėgų štabas ir Dariaus ir Girėno apygardos 2-oji rinktinė.

Džiugu matyti savajame mieste kabančias iškabas, kurios skelbia jubiliejinių žaidynių dieną. Prisidėdamas prie renginio ir bendrai Krašto apsaugos savanorių pajėgų populiarinimo, sukūriau socialiniame tinkle facebook gerbėjų puslapį, kuriame jau yra gan nemažas gerbėjų ratas. Kviečiame prisijungti ir sužinoti naujienas apie KASP įvykius.

Tvirtas skydas 2010 (Strong shield 2010)

Pasibaigė jau didžiausios šiais metais kariuomenės lauko taktinės TMU OP pratybos „Tvirtas skydas 2010“, kuriose dalyvavau atstovaudamas krašto apsaugos savanorių pajėgas. Pratybos vyko Gaižiūnų ir Pabradės poligonuose. Nors paskutinėmis dienomis truko miego, tačiau šias pratybas vertinu teigiamai. Daugelis savanorių, kurie dalyvavo šiose pratybose, socialinio tinklo facebook.com sukurtame krašto apsaugos savanorių pajėgų gerbėjų kanale skundėsi, kad trūko veiksmo, kiti džiaugėsi stipriu aprūpinimu, kurį galite pamatyti žemiau esančiame filmuke. Pirmosiomis dienomis, kol gyvenome Gaižiūnų poligone, tikrai turėjome stiprų aprupinimą, tokį kaip palapinės su lovomis, dušai, prausyklos su šiltu vandeniu, skalbyklos, džiovyklos, valgykla ir t.t.. Pabradės poligone jau gyvenome lauko sąlygomis.

Pats pratybomis nesiskundžiu, nors ir buvo smulkių problemyčių, kurios gadino pratybas, tačiau stipriai į jas nekreipiau ir toliau dalyvavau TMU OP lauko pratybų veikloje.

Nuotraukas iš pratybų rasite paspaudę šią nuorodą, o video KAM ir lrytas.lt puslapiuose.

BlogOut 2010 vyks liepos 17d.!

Sveiki tinklaraščio skaitytojai, užklydėliai, o ypač blogeriai, kuriems daugiausiai ir skirtas šis įrašas. „BlogOut“ – tai kasmetinis blogerių susitikimas Palangoje, kurį organizuoja jauniausias blogeris Andrius Kleiva (iki šiol jaunesnio nemačiau).

Šių metų „BlogOut 2010“ data jau paskelbta – liepos 17 dieną. Man ši data netinka, todėl teks praleisti šį šaunų renginį, kadangi kaip tik tą dieną išvykstu savaitei laiko į komandiruotę su krašto apsaugos savanorių pajėgų 203 pėstininkų kuopos antru būriu. Aišku labai nusimenu neturėdamas galimybės sudalyvauti, tačiau prisimenu praeitų metu BlogOut 2009 ir nuotaika pakyla žinant, kad jums ten gera ir linksma bus 😉