Drąsa mažėja laipsniui kylant!

Drąsa mažėja laipsniui kylant!