Sun Tzu “Karo menas” # Apgaulės kelias

Karas – tai apgaulės kelias. Todėl, jei ką nors sugebi, priešininkui rodyk, jog nesugebi. Jei naudojies kieno nors pagalba, apsimesk, jog nenaudoji. Jei tavo puolimo objektas yra netoliese, parodyk, jog jis – toli. Jei tavo puolimo objektas yra toli, dėkis jog jis – arti. Prisiviliok jį nauda. Sutrikdyk jį ir nugalėk. Jeigu jis visko pertekęs, tai būk pasirengęs. Jeigu jis stiprus, veng jo. Supykdęs jį, sudrumsk ramybę. Elkis pagarbiai, kad sukiltų jo arogancija. Jeigu jis pailsėjęs, priversk jį pervargti. Jeigu jo sėbrai vieningi, išskirk juos.  Užpulk, kai jis nepasirengęs. Veržkis pirmyn, kai jis to nesitiki.

Sun Tzu „Karo menas“

karo menas sun tzu

Šiandiena radau laiko paskaitinėti įdomią knygą „Karo menas“. Ją už labai mažą kaina, tik 5lt, nusipirkau intereto ir tinklaraščių konferencijoje „Login 2009“. Kiek šiuo metu suvokiu, pirkinys pavykęs ir vertas dėmėsio.

Sun Tzu (544m.pr.Kr. -496 m.pr.Kr.) veikalas „Karo menas“ yra pati pirmoji ir garsiausia knyga apie strategiją, turėjusi milžiniškos įtakos žmonijos istorijai. Pirmą kartą šį kūrinį prieš du šimtus metų išvertė prancūzas misionierius. Šiandien jau žinoma, jog „Karo menu“ vadovavosi Napoleonas, vokiečių generolai Antrojo pasaulinio karo metais ir netgi amerikiečiai, planuodami operaciją „Audra dykumoje“. Šiandien viso pasaulio skaitytojai, tarp jų ir Vakarų verslo atstovai, ieško šioje knygoje įkvėpimo ir patarimų kaip pasiekti tikslą įvairiausio pobūdžio konkurencinėse situacijose.

Nors knyga nėra didžiulė, turi 159 puslapius, aš jos šiandiena visos neperskaičiau, spaudžia mokslai. Tačiau rytoj po egzamino manau ją visą perskaitysiu.