Kokie vargšai mes esame

Vieną dieną labai turtingos šeimos tėvas nusprendė savo sūnui parodyti, kaip gyvena neturtingi žmonės, todėl nusivežė jį į vietinį kaimą. Jie praleido porą dienų ir naktų labai vargingai gyvenančioje šeimoje. Grįžtant namo, tėvas paklausė savo sūnaus: „Ar tau patiko kelionė?“ „Buvo nuostabu, tėveli!“, atsakė berniukas. „Ar pamatei, kaip gyvena neturtingi žmonės?“, pasiteiravo tėvas. Sūnus linktelėjo galva. Tada tėvas paklausė, ko ši kelionė išmokė berniuką, ką jis suprato. Sūnus atsakė: „Aš